oikeudellinen huomautus

1. VERKON OMISTAJAN TUNNUS
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL, CIF B65297699, osoite Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona) ja sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. , on tämän verkkosivuston omistaja, jonka verkkotunnus on pcmgrupo.com

2. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Tämän verkkosivuston käyttö merkitsee navigaattorille, olipa kyseessä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, KÄYTTÄJÄN tilan, mikä tarkoittaa alla mainittujen ehtojen noudattamista. Kaikkia tarkoituksia varten ehdot otetaan huomioon käyttöhetkellä julkaistussa versiossa. KÄYTTÄJÄ on suositeltavaa lukea huolellisesti alla kuvatut ehdot ennen tarjottujen palvelujen käyttöä. Samoin pääsy tiettyihin palveluihin tämän verkkosivuston kautta voi olla tiettyjen erityisehtojen alainen, jotka tapauksesta riippuen korvaavat, täydentävät ja/tai muokkaavat näitä yleisiä ehtoja. Siksi KÄYTTÄJÄN tulee ennen palveluihimme pääsyä ja/tai käyttöä lukea huolellisesti myös vastaavat erityisehdot. Jos et hyväksy käyttöehtoja, sinun on pidättäydyttävä käyttämästä ja käyttämästä tämän verkkosivuston sisältämiä palveluita. Nämä käyttöehdot säätelevät KÄYTTÄJÄN yleistä Webin käyttöä, jolla on mahdollisuus tarkastella ja tulostaa niitä. Verkkosivuston omistaja pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tämän verkkosivuston sisältöä, palveluita ja tietoja sekä rajoittaa tai peruuttaa verkkosivustoa koskevia ehtoja.

3. INTELLEKTIIVINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS
Tämän sivuston sisältö on suojattu immateriaali- ja teollisoikeuksia koskevilla laeilla. Verkkosivusto, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sen ohjelmointi, muokkaus, kokoaminen ja muut sen toiminnan kannalta tarpeelliset elementit, mallit, logot, teksti ja/tai grafiikka ovat verkosta vastaavan henkilön tai tarvittaessa, on lisenssi tai nimenomainen lupa tekijöiltä. Riippumatta tarkoituksesta, johon ne on tarkoitettu, täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja kaupallistaminen edellyttää joka tapauksessa etukäteen kirjallista lupaa verkon omistajalta. Minkä tahansa edellä mainitun oikeuden loukkaaminen voi olla näiden määräysten rikkomista sekä rikoslain 270 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaan rangaistavaa rikosta. Web-vastaavan ulkopuoliset ja sivustolla mahdollisesti esiintyvät mallit, logot, tekstit ja/tai grafiikat kuuluvat omistajilleen ja ovat itse vastuussa niistä mahdollisesti syntyvistä kiistoista. Joka tapauksessa heiltä on saatu nimenomainen ja ennakkolupa.
Vaatimukset, jotka KÄYTTÄJÄT voivat esittää koskien tämän verkkosivuston sisällön immateriaali- tai teollisoikeuksien mahdollisia loukkauksia, tulee lähettää sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. .

4. PÄÄSY VERKKOON
Kuka tahansa KÄYTTÄJÄ voi vierailla Webissämme vapaasti ja maksutta. Meille antamiasi henkilötietoja käsitellään aina voimassa olevien säännösten mukaisesti.

5. VERKKOSIVUSTON OIKEA KÄYTTÖ
KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään Internetiä, sen sisältöä ja palveluita lain mukaisesti, hyvien tapojen ja yleisen järjestyksen mukaisesti.
KÄYTTÄJÄ sitoutuu ja hyväksyy:

 • Älä käytä Verkkosivustoa tai sen kautta tarjottuja palveluita laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin tai vastoin tämän oikeudellisen ilmoituksen sisältöä, joka vahingoittaa kolmansien osapuolten etuja tai oikeuksia tai joka voi millään tavalla vahingoittaa, estää tai heikentää verkkosivustoa tai sen sisältöä. palveluita tai estää muita käyttäjiä käyttämästä Webiä tyydyttävästi.
 • Älä tuhoa, muuta, poista käytöstä tai millään muulla tavalla vahingoittaa tietoja, ohjelmia tai sähköisiä asiakirjoja ja muita verkosta löytyviä tietoja.
 • Älä ota käyttöön ohjelmia, viruksia, makro-ohjeita, minisovelluksia tai muita loogisia laitteita tai merkkijonoja, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa minkäänlaisia ​​muutoksia verkosta vastaavan henkilön tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmissä.
 • Älä käytä väärin tietoja, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, ääni- ja/tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleensä minkäänlaista materiaalia, joka on saatavilla Webin tai sen tarjoamien palvelujen kautta.
 • Älä esittele toimia, asenteita tai syrjiviä ajatuksia sukupuolen, rodun, uskonnon, uskomusten, iän tai tilan perusteella.
 • Samoin verkosta vastaava henkilö varaa oikeuden evätä tai peruuttaa pääsyn Internetiin ja/tai palveluihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta niille KÄYTTÄJILLE, jotka eivät noudata näitä yleisiä ehtoja.

6. VASTUUJÄRJESTELMÄ
Verkosta vastaava henkilö ei ole suoraan tai toissijaisesti vastuussa seuraavista:

 • Palvelun laatu, pääsyn nopeus, oikea toiminta tai verkon saatavuus tai toiminnan jatkuvuus.
 • Palvelukatkoksia, viivästyksiä, virheitä, toimintahäiriöitä ja yleensä muita haittoja, jotka johtuvat syistä, jotka eivät ole verkon omistajan hallinnassa. • KÄYTTÄJÄN tahallinen tai huolimaton toiminta ja/tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Joka tapauksessa, oli syy mikä tahansa.
 • Välittömät tai välilliset vahingot, välilliset vahingot ja/tai menetetyt voitot.
 • Kolmansien osapuolten sisältö ja mielipiteet tai kolmansien osapuolten Web-sivujen sisältämät tiedot, joihin pääsee linkkien tai Web-sivustojen hakukoneiden kautta.
 • Vahingot, jotka voivat aiheutua KÄYTTÄJIEN tietokoneille mahdollisista tietokoneviruksista, jotka ovat saaneet nettisivun selailun seurauksena tai mistä tahansa muusta sellaisesta selaamisesta aiheutuneesta vahingosta.
 • Lain, moraalin ja yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen noudattamatta jättäminen sisällön siirtämisen, levittämisen, tallentamisen, saataville asettamisen, vastaanottamisen, hankkimisen tai pääsyn seurauksena.
 • Kaikenlaisen lähetetyn, levitetyn, tallennetun tai saataville asetettavan sisällön paheet ja puutteet, niiden päivityksen tai tarkkuuden puute tai niiden tieteellinen laatu tarvittaessa.
 • Omistaja ei myöskään takaa, että verkko ja palvelin ovat viruksettomia, eikä ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat verkkoon pääsystä tai pääsyn kyvyttömyydestä.
 • Omistajalla on oikeus ilman korvausta KÄYTTÄJÄLLE näistä käsitteistä keskeyttää väliaikaisesti Verkkosivuston palvelut ja sisältö huolto-, parannus- tai korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi.
 • Omistaja pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tämän sivuston sisältöjä ja palveluita, eikä ota niistä mitään vastuuta, samoin kuin siitä, että tietoja ei päivitetä.

7. TIETOSUOJA
Voimassa olevien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti ilmoitamme, että Käyttäjän antamat tiedot liitetään Vastuuhenkilön omistamaan hoitojärjestelmään tarkoituksena helpottaa, nopeuttaa ja toteuttaa sopimuspuolten välisiä sitoumuksia. Samoin Omistaja ja Isännöitsijä ilmoittavat, että tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä edellä mainittujen määräysten noudattamiseksi. Niin kauan kuin et ilmoita toisin, ymmärrämme, että tietojasi ei ole muokattu, että suostut ilmoittamaan meille kaikista muutoksista ja että meillä on suostumuksesi käyttää niitä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Sinulle kerrotaan, että aiot käsitellä tietoja laillisesti, uskollisesti, läpinäkyvästi, asianmukaisesti, asianmukaisesti, rajoitetusti, täsmällisesti ja päivitetyllä tavalla. Tästä syystä Rekisterinpitäjä sitoutuu ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta ne poistetaan tai korjataan viipymättä, jos ne ovat epätarkkoja. Käyttäjällä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön antamien oikeuksien mukaisesti pääsy, oikaisu, käsittelyn rajoittaminen, poistaminen, siirrettävyys ja vastustaminen henkilötietojensa käsittelylle sekä käsittelyyn annettuun suostumukseen. samasta, sinun on osoitettava pyyntösi kirjallisesti ja riittävällä tavalla henkilöllisyytesi kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen esittääksesi sopivaksi katsomasi vaatimuksen.

8. MAINONTA
Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 34. heinäkuuta 2002 annetun lain 11/XNUMX (LSSICE) mukaisesti sähköpostipolitiikka keskittyy vain sellaisten viestien lähettämiseen, jotka KÄYTTÄJÄ on pyytänyt vastaanottamaan, siirrettyään vapaaehtoisesti ja ilmaistuna. suostumus. Mikäli Käyttäjä haluaa saada nämä viestit, hänen pyyntönsä on osoitettava kirjallisesti ja riittävällä tavalla henkilöllisyytensä sähköiseen osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen.

9. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDELLINEN TOIMIVALTA
Nämä ehdot on kirjoitettu espanjaksi, ja niihin sovelletaan Espanjan nykyistä lainsäädäntöä. Espanjan Madridin tuomioistuimet ja tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ​​kaikissa riita-asioissa tai jotka koskevat tätä verkkosivustoa.

Evästeet Policy

1. MITÄ Evästeet OVAT?

Evästeet ovat pieniä tietopaloja, jotka tallennetaan sähköisiin tiedostoihin, jotka asennetaan KÄYTTÄJÄN päätelaitteelle vieraillessaan verkkosivustolla tietojen tallentamiseksi, joita sen asennuksesta vastaava henkilö voi päivittää ja hakea. Jos KÄYTTÄJÄ ei rekisteröidy tai jätä henkilökohtaisia ​​tietoja sivustolle, palvelin on tietoinen, että joku palasi verkkosivustolle kyseisellä evästeellä, mutta se on mahdotonta yhdistää selailua tiettyyn ja tunnistettuun KÄYTTÄJÄN.

2. MITÄ TUOTTIA Evästeitä ON?

Evästeet, riippuen niiden vanhenemisesta, voidaan luokitella istunto- tai pysyviksi evästeiksi. Edellinen vanhenee, kun käyttäjä sulkee selaimen, kun taas jälkimmäiset pysyvät pidempään, jolloin tiedot säilyvät edelleen päätelaitteessa ja niitä voidaan käyttää ja käsitellä.
Ne voidaan myös erottaa sen mukaan, mikä taho hallitsee laitetta tai verkkotunnusta, josta evästeet lähetetään ja saatuja tietoja käsitellään. Tässä tapauksessa ne luokitellaan seuraavasti:

 • Omat evästeet: ne, jotka lähetetään Käyttäjän päätelaitteelle verkon omistajan hallinnoimalta tietokoneelta tai verkkotunnukselta ja joista tarjotaan Käyttäjän itse pyytämä palvelu.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: ne, jotka lähetetään Käyttäjän päätelaitteelle tietokoneelta tai verkkotunnukselta, jota ei hallinnoi Verkkosivuston omistaja, vaan toinen taho, joka käsittelee evästeiden kautta saatuja tietoja.

Evästeet voidaan myös luokitella niiden tarkoituksen mukaan, joten voimme puhua seuraavista:

 • Tekniset evästeet: antavat Käyttäjälle mahdollisuuden selata verkkosivua, alustaa tai sovellusta ja käyttää siellä olevia erilaisia ​​vaihtoehtoja tai palveluita, kuten liikenteen ja tietoliikenteen ohjaamista, istunnon tunnistamista tai tilauksen ostoprosessin suorittamista.
 • Räätälöintievästeet: sallivat käyttäjän käyttää palvelua tietyillä ennalta määritetyillä yleisillä ominaisuuksilla, jotka perustuvat useisiin käyttäjän päätelaitteessa oleviin kriteereihin, kuten kieli tai selaintyyppi.
 • Analyyttiset evästeet: antavat niistä vastuussa olevan henkilön seurata ja analysoida niiden verkkosivustojen käyttäjien käyttäytymistä, joihin ne on linkitetty. Kerättyjä tietoja käytetään verkkosivujen, sovellusten tai alustojen aktiivisuuden mittaamiseen ja kyseisten sivustojen, sovellusten ja alustojen käyttäjien selausprofiilien luomiseen palvelun käyttäjien tekemien tietojen analysointiin perustuvien parannusten toteuttamiseksi. .
 • Mainosevästeet: mahdollistavat sellaisten mainospaikkojen hallinnan mahdollisimman tehokkaalla tavalla, jotka toimittaja on tarvittaessa sisällyttänyt verkkosivulle, sovellukseen tai alustaan, josta pyydetty palvelu tarjotaan kriteerien, kuten muokatun sisällön perusteella. tai mainosten näyttötiheys.

3. MITEN Evästeet POISTAMINEN TAI POISTAMINEN?

Käyttäjä voi määrittää selaimensa siten, että evästeitä ei asenneta tai että hän saa varoituksen näytölle aina, kun eväste haluaa asentaa, ja hän voi milloin tahansa päättää, hyväksyykö hän sen vai ei. Samoin käyttäjä voi myöhemmin päättää poistaa asennetut evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia tai poistamalla ne manuaalisesti sen kautta.

Ota huomioon, että evästeiden poistaminen voi heikentää verkkosivuston laatua tai toimivuutta. Suorittaaksesi nämä toiminnot sinun tulee noudattaa käyttämäsi selaimen ohjeita: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4. MITÄ Evästeitä TÄMÄ VERKKOSIVUSTO KÄYTTÄÄ?

Tämä verkkosivusto käyttää seuraavia evästeitä:

 

NIMI PALVELIN TARKOITUS PÄÄTTYMÄ
_ga .Google on  Sitä käytetään käyttäjien erottamiseen  2 vuotta
_gat .Google on  Käytetään rajoittamaan pyyntöjen prosenttiosuutta  1 minuutin
_gid .Google on  Sitä käytetään erottamaan käyttäjät.  1 tuntia
_utma .Google on  Tallentaa kuinka monta kertaa käyttäjä vierailee sivustolla, myös milloin se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta.  2 vuotta
_utmb .Google on  Tallentaa hetken, jolloin sivu on saavutettu  Puoli tuntia
_utmc .Google on  Rekisteröi uusi istunto  Istunnon lopussa
_utmz .Google on  Rekisteröi käyttäjien alkuperä ja avainsanat.  6 kuukautta
PHPSESSID .pcmgrupo.com  istunnon eväste  Istunnon lopussa
gps, pref, visitor_info1_live, ysc .youtube.com  Joillekin verkkosivustomme sivuille olemme upottaneet Youtube-videoita, se on Googlen palvelu.   1 vuotta

Yksityisyyden suoja

1. TIETOJEN YHTIÖN TUNNISTETIEDOT

PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL, CIF B65297699, osoite Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona) ja sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. , on tämän verkkosivuston omistaja ja vastuussa käyttäjän henkilötietojen käsittelystä (jäljempänä RESPTTO) ja ilmoittaa, että annettuja tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 määräysten mukaisesti, Royal Asetuslaki 5/2018, peruslaki LOPD 15/1999 ja sen määräykset (RD 1720/2007), jossa kerrotaan, että:

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tarjoamme sinulle paremman käyttökokemuksen käyttöliittymään ja verkkotoimintoihin toteuttamiemme parannusten avulla.

 • Tarjoa markkinointipalveluitamme, defibrillaattorikoulutusta ja muita verkkosivuillamme julkaistuja palveluita.
 • Lähetä sinulle informatiivisia ja/tai myynninedistämisviestejä, jos annat yhteystietosi ja suostumuksesi.

3. SÄILYTYSAIKA

Annettuja tietoja säilytetään, kunnes Käyttäjä pyytää tietojensa poistamista. Kun asianomainen osapuoli on ilmoittanut tietojensa poistamisesta, ne suljetaan ja myöhemmin poistetaan tiedostoistamme tai palautetaan tapauksen mukaan niiden tietojen omistajalle, joissa toimitetut tiedot on kerätty, ilman mainittujen tietojen kopioiden säilyttäminen on sallittua.

4. TIETOJEN ILMOITTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Tietojasi käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta niitä viranomaisille, organisaatioille tai julkishallinnon virastoille suunnattuja viestejä, joihin Käyttäjä tai hänen valtuuttamansa henkilö on antanut suostumuksensa asianmukaista noudattamista varten. tarjotuista palveluista johtuvien velvoitteiden kanssa tai jotka ovat pakollisia tai lain sallimia.

5. LUOTTAMUKSELLINEN VELVOLLISUUS

RESPECT takaa tiedostoihinsa sisältyvien henkilötietojen luottamuksellisuuden ja ryhtyy sääntelytoimenpiteisiin, joilla vältetään mahdollisuuksien mukaan niiden muuttaminen, katoaminen, käsittely tai luvaton pääsy.

6. OIKEUKSIEN KÄYTTÖ

Käyttäjällä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista virheelliset tiedot tai pyytää niiden poistamista, kun tietoja ei enää tarvita. Tietyissä tilanteissa osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaateiden esittämistä tai puolustamista varten.

Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan esittämällä pyyntönsä kirjallisesti ja tunnistautumalla riittävästi sähköisessä osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. . Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja esittää tarpeelliseksi katsomasi vaatimus valvontaviranomaiselle.

Kuva
Pullo- ja astiakoristeluyritys, asiantuntijat pullomaalaukseen ympäristöystävällisillä tekniikoilla ja maaleilla, serigrafia-, kuumaleimaus- ja lakkauspalvelut lasiastioihin elintarvike-, hajuvesi-, kosmetiikka- ja HOME Fragrance -tuoksuille. Yli 50 vuoden kokemus pakkausten sisustamisesta yhdessä huippuluokan tuotantolinjojen kanssa. 

PCM-kestävyys eri vaihtoehdoilla kerätä, koristella tai kierrättää astioita ja pulloja, joissa on suunnitteluvirheitä, etikettejä tai sarjajäämiä.

.

Verkkosivuston luetuin

Yhteystiedot

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54