oikeudellinen huomautus

1. VERKON OMISTAJAN TUNNUS
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL, Barcelonan kaupparekisteri, Sheet B-397012, Folio 94, Volume 41788, Book, Section, Päiväys 21. toukokuuta 2.010 - CIF-nro B-65297699, osoite Avenida Riera, 34, San.08960Baroncel ) ja sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. , on tämän verkkosivuston omistaja, jonka verkkotunnus on pcmgrupo.com

2. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Tämän sivuston käyttö antaa navigaattorille, olipa se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, KÄYTTÄJÄ-tilan, mikä tarkoittaa alla mainittujen ehtojen noudattamista. Kaikkia tarkoituksia varten ehdot otetaan huomioon käyttöhetkellä julkaistussa versiossa.

KÄYTTÄJÄ on suositeltavaa lukea huolellisesti alla kuvatut ehdot ennen tarjottujen palvelujen käyttöä. Samoin pääsy tiettyihin palveluihin tämän verkkosivuston kautta voi olla tiettyjen erityisehtojen alainen, jotka tapauksesta riippuen korvaavat, täydentävät ja/tai muokkaavat näitä yleisiä ehtoja. Siksi KÄYTTÄJÄN tulee ennen palveluihimme pääsyä ja/tai käyttöä lukea huolellisesti myös vastaavat erityisehdot.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, sinun on pidättäydyttävä käyttämästä ja käyttämästä tämän verkkosivuston sisältämiä palveluita. Nämä käyttöehdot säätelevät verkkosivuston yleistä käyttöä KÄYTTÄJÄN toimesta, jolla on mahdollisuus tarkastella ja tulostaa ne. Verkkosivuston omistaja pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tämän verkkosivuston sisältöä, palveluita ja tietoja sekä rajoittaa tai peruuttaa verkkosivustoa koskevia ehtoja.

3. INTELLEKTIIVINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS
Tämän verkkosivuston sisältö on suojattu immateriaali- ja teollisoikeuksia koskevilla laeilla. Verkkosivusto, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sen ohjelmointi, muokkaus, kokoaminen ja muut sen toiminnan kannalta tarpeelliset elementit, mallit, logot, teksti ja/tai grafiikka ovat Verkkosivustosta vastaavan henkilön omaisuutta tai soveltuvin osin sillä on lisenssi tai tekijöiden nimenomainen valtuutus.

Riippumatta tarkoituksesta, johon ne on tarkoitettu, täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja markkinointi edellyttää kaikissa tapauksissa etukäteen kirjallista lupaa verkkosivuston omistajalta. Minkä tahansa edellä mainitun oikeuden loukkaaminen voi olla näiden määräysten rikkominen sekä rikoslain 270 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaan rangaistava rikos.

Suunnittelut, logot, tekstit ja/tai grafiikat, jotka eivät ole vastuussa Verkkosivustosta ja jotka voivat esiintyä sivustolla, kuuluvat omistajilleen, jotka ovat itse vastuussa niistä mahdollisesti syntyvistä kiistoista. Joka tapauksessa heiltä on saatu nimenomainen ja ennakkolupa.

Vaatimukset, jotka KÄYTTÄJÄT voivat esittää koskien tämän verkkosivuston sisällön immateriaali- tai teollisoikeuksien mahdollisia loukkauksia, tulee lähettää sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. .

4. PÄÄSY VERKKOON
Kuka tahansa KÄYTTÄJÄ voi vierailla Webissämme vapaasti ja maksutta. Meille antamiasi henkilötietoja käsitellään aina voimassa olevien säännösten mukaisesti.

5. VERKKOSIVUSTON OIKEA KÄYTTÖ
KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään Internetiä, sen sisältöä ja palveluita lain mukaisesti, hyvien tapojen ja yleisen järjestyksen mukaisesti.
KÄYTTÄJÄ sitoutuu ja hyväksyy:

 • Älä käytä Verkkosivustoa tai sen kautta tarjottuja palveluita laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin tai vastoin tämän oikeudellisen ilmoituksen sisältöä, joka vahingoittaa kolmansien osapuolten etuja tai oikeuksia tai joka voi millään tavalla vahingoittaa, estää tai heikentää verkkosivustoa tai sen sisältöä. palveluita tai estää muita käyttäjiä käyttämästä Webiä tyydyttävästi.
 • Älä tuhoa, muuta, poista käytöstä tai millään muulla tavalla vahingoittaa tietoja, ohjelmia tai sähköisiä asiakirjoja ja muita verkosta löytyviä tietoja.
 • Älä ota käyttöön ohjelmia, viruksia, makro-ohjeita, minisovelluksia tai muita loogisia laitteita tai merkkijonoja, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa minkäänlaisia ​​muutoksia verkosta vastaavan henkilön tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmissä.
 • Älä käytä väärin tietoja, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, ääni- ja/tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleensä minkäänlaista materiaalia, joka on saatavilla Webin tai sen tarjoamien palvelujen kautta.
 • Älä esittele toimia, asenteita tai syrjiviä ajatuksia sukupuolen, rodun, uskonnon, uskomusten, iän tai tilan perusteella.
 • Samoin verkosta vastaava henkilö varaa oikeuden evätä tai peruuttaa pääsyn Internetiin ja/tai palveluihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta niille KÄYTTÄJILLE, jotka eivät noudata näitä yleisiä ehtoja.

6. VASTUUJÄRJESTELMÄ
Verkosta vastaava henkilö ei ole suoraan tai toissijaisesti vastuussa seuraavista:

 • Palvelun laatu, pääsyn nopeus, oikea toiminta tai verkon saatavuus tai toiminnan jatkuvuus.
 • Palvelukatkoksia, viivästyksiä, virheitä, toimintahäiriöitä ja yleensä muita haittoja, jotka johtuvat syistä, jotka eivät ole verkon omistajan hallinnassa. • KÄYTTÄJÄN tahallinen tai huolimaton toiminta ja/tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Joka tapauksessa, oli syy mikä tahansa.
 • Välittömät tai välilliset vahingot, välilliset vahingot ja/tai menetetyt voitot.
 • Kolmansien osapuolten sisältö ja mielipiteet tai kolmansien osapuolten Web-sivujen sisältämät tiedot, joihin pääsee linkkien tai Web-sivustojen hakukoneiden kautta.
 • Vahingot, jotka voivat aiheutua KÄYTTÄJIEN tietokoneille mahdollisista tietokoneviruksista, jotka ovat saaneet nettisivun selailun seurauksena tai mistä tahansa muusta sellaisesta selaamisesta aiheutuneesta vahingosta.
 • Lain, moraalin ja yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen noudattamatta jättäminen sisällön siirtämisen, levittämisen, tallentamisen, saataville asettamisen, vastaanottamisen, hankkimisen tai pääsyn seurauksena.
 • Kaikenlaisen lähetetyn, levitetyn, tallennetun tai saataville asetettavan sisällön paheet ja puutteet, niiden päivityksen tai tarkkuuden puute tai niiden tieteellinen laatu tarvittaessa.
 • Omistaja ei myöskään takaa, että verkko ja palvelin ovat viruksettomia, eikä ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat verkkoon pääsystä tai pääsyn kyvyttömyydestä.
 • Omistajalla on oikeus ilman korvausta KÄYTTÄJÄLLE näistä käsitteistä keskeyttää väliaikaisesti Verkkosivuston palvelut ja sisältö huolto-, parannus- tai korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi.
 • Omistaja pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tämän sivuston sisältöjä ja palveluita, eikä ota niistä mitään vastuuta, samoin kuin siitä, että tietoja ei päivitetä.

7. TIETOSUOJA
Voimassa olevien henkilötietojen suojaa koskevien määräysten mukaisesti ilmoitamme, että Käyttäjän antamat tiedot sisällytetään Rekisterinpitäjän omistamaan käsittelyjärjestelmään molempien välisten sitoumusten helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja täyttämiseksi juhlia.

Samoin Omistaja ja Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä edellä mainittujen määräysten noudattamiseksi. Niin kauan kuin et ilmoita toisin, ymmärrämme, että tietojasi ei ole muokattu, että suostut ilmoittamaan meille kaikista muutoksista ja että meillä on suostumuksesi käyttää niitä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Sinulle kerrotaan, että aiot käsitellä tietoja laillisesti, uskollisesti, läpinäkyvästi, asianmukaisesti, asiaankuuluvalla, rajoitetulla, täsmällisellä ja päivitetyllä tavalla. Tästä syystä Rekisterinpitäjä sitoutuu ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta ne poistetaan tai korjataan viipymättä, jos ne ovat epätarkkoja.

Käyttäjä voi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön antamien oikeuksien mukaisesti käyttää oikeuttaan saada pääsy, oikaista, käsittelyn rajoittaminen, poistaminen, siirrettävyys ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä sekä niiden käsittelyyn annettua suostumusta, ja pyyntösi on osoitettava kirjallisesti ja riittävällä tavalla henkilöllisyytesi osoittavalla tavalla kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen esittääksesi sopivaksi katsomasi vaatimuksen.

8. MAINONTA
Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 34. heinäkuuta 2002 annetun lain 11/XNUMX (LSSICE) mukaisesti sähköpostipolitiikka keskittyy vain sellaisten viestien lähettämiseen, jotka KÄYTTÄJÄ on pyytänyt vastaanottamaan, siirrettyään vapaaehtoisesti ja ilmaistuna. suostumus. Mikäli Käyttäjä haluaa saada nämä viestit, hänen pyyntönsä on osoitettava kirjallisesti ja riittävällä tavalla henkilöllisyytensä sähköiseen osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen.

9. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDELLINEN TOIMIVALTA
Nämä ehdot on kirjoitettu espanjaksi, ja niihin sovelletaan Espanjan nykyistä lainsäädäntöä. Espanjan Madridin tuomioistuimet ja tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ​​kaikissa riita-asioissa tai jotka koskevat tätä verkkosivustoa.

Kuva

Pullo- ja astiakoristeluyritys, asiantuntijat pullomaalaukseen ympäristöystävällisillä tekniikoilla ja maaleilla, serigrafia-, kuumaleimaus- ja lakkauspalvelut lasiastioihin elintarvike-, hajuvesi-, kosmetiikka- ja HOME Fragrance -tuoksuille. Yli 50 vuoden kokemus pakkausten sisustamisesta yhdessä huippuluokan tuotantolinjojen kanssa. 

Verkkosivuston luetuin

 • Pullojen ja lasiastioiden silkkipainatus

  Tarjoamme silkkipainopalveluita pulloihin ja astioihin erilaisille...

 • lasikuitupainatus

  Silkkipainatus lasille ja kristallilaseille, designpainatuspalvelut,...

 • lakattu

  Maalattu ja lakattu Lakattu on tekniikka, jolla pinta koristellaan...

 • Serigrafia

  Pakkausten silkkipainatus Silkkipainatus on painotekniikka, jota käytetään...

Yhteystiedot

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54

Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahasto

Yksi tapa tehdä Eurooppaa.